Inżynieria Kompozytów II st. niestacjonarne - sylabusy

Moduł Nazwa przedmiotu
MK 1 Język angielski I
Język niemiecki I
Język rosyjski I
MK 2 Zintegrowane systemy wytwarzania
MK 3 Zagadnienia przetwórstwa tworzyw polimerowych
MK 4 Zaawansowane metody badań materiałów
MK 5 Fizykochemia tworzyw polimerowych
MK 6 Krystalografia i rentgenografia
MK 7 Materiały inteligentne, optoelektroniczne i nanomateriały
MK 8 Eksploatacja i niezawodność
MK 9 Podstawy normalizacji
Wprowadzenie na rynek pracy
MK 10 Komputerowe wspomaganie projektowania
MK 11 Zaawansowane technologie informacyjne
MK 12 Mechanika materiałów
MK 13 Struktura i procesy strukturalne
MK 14 Kompozyty i nanokompozyty w medycynie
MK 15 Język angielski II
Język niemiecki II
Język rosyjski II
MK 16 Techniki komputerowe w inżynierii materiałowej
MK 17 Prawne i etyczne aspekty inżynierii
MK 18 Modelowanie procesów obróbki plastycznej
MK 19 Technologie cieplnego nakładania powłok
Dyfuzja i przemiany fazowe
Nanokompozyty polimerowe
MK 20 Inżynieria kompozytów
MK 21 Ceramika inżynierska
MK 23 Technologie napawania i natryskiwania - konwersatorium problemowe
MK 25 Seminarium dyplomowe
MK 26 Praca dyplomowa
MK 27 Statystyczne sterowanie procesami
MK 28 Modelowanie właściwości materiałów
MK 29 Informacja naukowa
MK 30 Wychowanie fizyczne
MK 31 Metodologia badań i fraktografia struktur kompozytowych
MK 32 Nieniszczące metody badań materiałów kompozytowych
MK 33 Bezpieczeństwo i higiena pracy