Inżynieria materiałowa I st. stacjonarne - sylabusy

Moduł Nazwa przedmiotu
MK 1 Matematyka I
MK 2 Matematyka II
MK 3 Fizyka
MK 4 Bezpieczeństwo i higiena pracy
MK 5 Ochrona własności intelektualnej
MK 6 Praktyki zawodowe
MK 7 Wychowanie fizyczne I
MK 8 Wychowanie fizyczne II
MK 7 Planowanie i metody doskonalenia jakości
MK 8 Inżynieria połączeń adhezyjnych
MK 9 Język angielski I
Język niemiecki I
Język rosyjski I
MK 10 Język angielski II
Język niemiecki II
Język rosyjski II
MK 11 Język angielski III
Język niemiecki III
Język rosyjski III
MK 12 Elementy rynku pracy
MK 13 Inwestycje w przedsiębiorstwie
MK 14 Podstawy elektrotechniki i elektroniki
MK 15 Seminarium dyplomowe
MK 16 Praca dyplomowa
MK 17 Podstawy informatyki
MK 18 Chemia I
MK 19 Grafika inżynierska
MK 20 Wprowadzenie do nauki o materiałach
MK 21 Inżynieria ekologiczna
MK 22 Inżynierskie techniki komputerowe
MK 24 Mechanika
MK 25 Nauka o materiałach
MK 26 Metalurgia i technologie odlewnicze
MK 27 Preparatyka i badanie materiałów
MK 28 Tworzywa polimerowe
MK 29 Statystyka inżynierska
MK 30 Wytrzymałość materiałów
MK 31 Materiały metaliczne na osnowie żelaza
MK 32 Stopy metali nieżelaznych
MK 33 Materiały ceramiczne
MK 34 Technologia maszyn
Podstawy technologii maszyn
MK 35 Metody badania materiałów
MK 36 Podstawy projektowania inżynierskiego
Wybrane problemy projektowania elementów maszyn
MK 37 Obróbka ubytkowa
Ubytkowa i umacniająca obróbka materiałów
MK 38 Obróbka cieplna stopów metali
MK 39 Technologie łączenia materiałów
MK 40 Podstawy termodynamiki
MK 41 Budowa i eksploatacja pojazdów
Terramechanika
MK 42 Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej
MK 43 Inżynieria powierzchni
MK 44 Materiały kompozytowe
MK 45 Biomateriały
MK 46 Obróbka plastyczna z elementami modelowania komputerowego
Zagadnienia konstrukcji oprzyrządowania do obróbki plastycznej metali
MK 47 Podstawy przetwórstwa tworzyw polimerowych
Techniki komputerowe w inżynierii polimerów
Utylizacja odpadów tworzyw polimerowych
MK 48 Wirtualne prototypowanie maszyn i mechanizmów
Modelowanie hybrydowe
MK 49 Prawne i etyczne aspekty inżynierii
MK 50 Praktyka dyplomowa
MK 51 Język angielski IV
Język niemiecki IV
Język rosyjski IV
MK 52 Materiał a środowisko
MK 53 Mechanizmy zużycia materiałów
MK 54 Metody doboru materiałów
MK 55 Wytwarzanie struktur lotniczych
MK 56 Seminarium inżynierskie
MK 57 Modelowanie właściwości materiałów
Modelowanie materiałów kompozytowych
MK 58 Planowanie i metody doskonalenia jakości
MK 59 Inżynieria połączeń adhezyjnych
Klejenie i uszczelnianie w przemyśle maszynowym
MK 60 Proseminarium inżynierskie
MK 61 Przysposobienie biblioteczne