Inżynieria produkcji I st. stacjonarne - sylabusy

Moduł Nazwa Przedmiotu

MK_01

Fizyka

MK_02

Matematyka I

MK_03

Matematyka II

MK_04

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

MK_05

Grafika inżynierska I

MK_06

Grafika inżynierska II

MK_07

BHP

MK_09_1

Historia techniki

MK_09_2

Innowacje techniczne

MK_10_1

Elementy przedsiębiorczości

MK_10_2

Logistyka

MK_11

Podstawy chemii

MK_12

Podstawy zarządzania zasobami produkcyjnymi

MK_13

Podstawy eksploatacji maszyn produkcyjnych

MK_14

Psychologia i socjologia pracy

MK_15

Mechanika techniczna

MK_16

Inżynieria materiałowa

MK_17

Języki programowania

MK_18

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

MK_19

Praktyki zawodowe

MK_20

Wychowanie fizyczne I

MK_21

Wychowanie fizyczne II

MK_22_1

Język angielski I

MK_22_2

Język rosyjski I

MK_22_3

Język niemiecki I

MK_23_1

Język angielski II

MK_23_2

Język rosyjski II

MK_23_3

Język niemiecki II

MK_24_1

Język angielski III

MK_24_2

Język rosyjski III

MK_24_3

Język niemiecki III

MK_25_1

Język angielski IV

MK_25_2

Język rosyjski IV

MK_25_3

Język niemiecki IV

MK_26

Wytrzymałość materiałów

MK_27

Metrologia I

MK_28

Metrologia II

MK_29

Podstawy termodynamiki technicznej

MK_30

Materiały polimerowe

MK_31

Technologia i organizacja procesów odlewniczych i metalurgicznych

MK_32

Podstawy ekoinżynierii i zarządzanie środowiskiem

MK_33

Podstawy konstrukcji maszyn

MK_34

Podstawy obróbki plastycznej

MK_35

Podstawy obróbki ubytkowej

MK_36

Podstawy przetwórstwa tworzyw polimerowych

MK_37

Maszyny technologiczne

MK_38

Podstawy automatyzacji produkcji

MK_39

Podstawy technologii maszyn

MK_40

Systemy zapewniania jakości

MK_41

Analiza kosztów wytwarzania

MK_42

Proseminarium

MK_43

Praca przejściowa

MK_44

Seminarium dyplomowe

MK_45

Projekt inżynierski (praca dyplomowa)

MK_46_1

Techniki i narzędzia do obróbki ubytkowej

MK_46_2

Systemy CAM

MK_47_1

Obrabiarki CNC

MK_47_2

Systemy CIM

MK_47_3

Oprzyrządowanie technologiczne w obróbce wiórowej

MK_47_4

Technologia i organizacja procesów montażu

MK_48_1

Inżynieria połączeń adhezyjnych

MK_48_2

Obróbka specjalna w inżynierii produkcji

MK_49_1

Maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali

MK_49_2

Maszyny i narzędzia do przetwórstwa polimerów

MK_50_1

Podstawy teoretyczne obróbki plastycznej

MK_50_2

MES w inżynierii produkcji

MK_50_3

Projektowanie i organizacja procesów kształtowania objętościowego

MK_50_4

Projektowanie i organizacja procesów kształtowania blach

MK_51_1

Modelowanie numeryczne procesów wytwarzania

MK_51_2

Podstawy optymalizacji w inżynierii produkcji