Mechanika i budowa maszyn I st. niestacjonarne - sylabusy

 

Nr Modułu

Nazwa przedmiotu/ modułu

MK_1

Matematyka I

MK_4

BHP

MK_19

Grafika inżynierska I

MK_20

Podstawy eksploatacji maszyn

MK_21

Inżynieria materiałowa I

MK_24

Inżynieria ekologiczna

MK_25

Technologia informacyjna I

MK_23

Podstawy chemii

MK_5

Ochrona własności intelektualnej

MK_26

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

 

MK_27

 

Innowacje techniczne

Historia lotnictwa

Historia techniki

MK_2

Matematyka II

MK_28

Mechanika ogólna I

MK_29

Grafika inżynierska II

MK_42

Tworzywa polimerowe

MK_30

Podstawy informatyki

MK_3

Fizyka

MK_32

Recykling

MK_33

Diagnostyka maszyn

MK_34

Obróbka plastyczna

MK_35

Równania różniczkowe

MK_36

Mechanika ogólna II

MK_37

Wytrzymałość materiałów I

MK_39

Podstawy automatyki I

MK_31

Techniki i systemy pomiarowe

MK_41

Obróbka ubytkowa I

MK_38

CAD

 

MK_9

Język angielski I

Język rosyjski I

Język niemiecki I

MK_43

Podstawy konstrukcji maszyn I

MK_45

Przetwórstwo tworzyw polimerowych

MK_46

Mechanika płynów I

MK_48

Spajalnictwo i odlewnictwo

MK_49

Technologia maszyn I

MK_44

Wytrzymałość materiałów II

MK_47

Podstawy maszyn technologicznych

MK_40

Języki  programowania

 

MK_10

 

Język angielski II

Język rosyjski II

Język niemiecki II

MK_51

Termodynamika techniczna I

MK_50

Technologia maszyn II

MK_52

Podstawy konstrukcji maszyn II

 

MK_11

Język angielski III

Język rosyjski III

Język niemiecki III

 

MK_55

Techniki i narzędzia do obróbki ubytkowej

Obrabiarki sterowane numerycznie

Podstawy metalurgii

Podstawy teoretyczne obróbki plastycznej

 

MK_58

Silniki spalinowe

Budowa samochodów i ciągników

Diagnostyka silnika i osprzętu

Wybrane zagadnienia z optymalizacji elem. konstr.

MK_53

Termodynamika techniczna II

MK_15

Edycja pracy dyplomowej

MK_6

Praktyki

MK_54

Pneumatyka i hydraulika

MK_18

Organizacja i zarządzanie produkcją

 

MK_12

Język angielski IV

Język rosyjski IV

Język niemiecki IV

 

MK_56

Technologia i maszyny do obróbki plastycznej

Technologia montażu

Komputerowe wspomaganie proj. proc. obr. plast.

 

MK_59

Diagnostyka pojazdów                   (Elektrotechnika)

Dynamika konstrukcji

Teoria ruchu pojazdów

MK_14

Prawo gospodarcze

MK_16

Seminarium dyplomowe

MK_17

Praca dyplomowa

MK_57

Modelowanie numeryczne proc. kształt. plastycz.

Technologia i urzadzenia do obróbki cieplno-chem.

Oprzyrządowanie  technologiczne

MK_60

Zasilanie i sterowanie silników spalinowych

Nośność i wytrzymałość lekkich konstrukcji

Ekologiczne aspekty transportu samochodowego