Mechatronika I st. stacjonarne nabór 2014/15- sylabusy

Moduł Nazwa przedmiotu

MK_01

Fizyka

MK_02

Funkcje elementarne

MK_03

Matematyka I

MK_04

Podstawy elektrotechniki

MK_05

Grafika inżynierska

MK_06

Wprowadzenie  do mechatroniki

MK_07

Bezpieczeństwo i higiena pracy

MK_08

Ochrona własności intelektualnej

MK_55

Informacja biblioteczna

MK_09

Matematyka II

MK_10

Rachunek prawdopodobieństwa i  statystyka

MK_11

Nauka o materiałach I

MK_12

Informatyka I

MK_13

Wstęp do komputerowego projektowania maszyn

MK_14

Mechanika techniczna

MK_50

Praktyka zawodowa I

MK_15

Elementy przedsiębiorczości

Małe i średnie przedsiębiorstwa

MK_16

Nauka o materiałach II

MK_17

Informatyka II

MK_18

Techniki wytwarzania i systemy montażu

MK_19

Wytrzymałość materiałów

MK_20

Podstawy metrologii

MK_23

Język obcy I

MK_52

Wychowanie fizyczne I

MK_21

Recykling

Podstawy ekoinżynierii i zarządzanie środowiskiem

MK_22

Systemy innowacyjne

Zarządzanie innowacjami

MK_24

Podstawy automatyki

MK_25

Podstawy elektroniki

MK_26

Podstawy konstrukcji maszyn

MK_27

Metrologia wielkości elektrycznych

MK_28

Metrologia wielkości geometrycznych

MK_29

Język obcy II

MK_51

Praktyka zawodowa II

MK_53

Wychowanie fizyczne II

MK_30

Teoria maszyn i mechanizmów

MK_32

Teoria i technika sterowania

MK_33

Napędy elektryczne

MK_36

Podstawy automatyzacji

MK_37

Język obcy III

MK_31

Zagadnienia eksploatacji maszyn w konstrukcji zespołów mechatronicznych

Elementy teorii niezawodności

MK_34

Wirtualne prototypowanie maszyn i mechanizmów

Metoda  elementów skończonych

MK_35

Mechatronika w systemach nadzoru i bezpieczeństwa

Mechatronika w medycynie

MK_38

Podstawy robotyki

MK_39

Przedmiot obieralny E2

MK_40

Przedmiot obieralny M4

MK_41

Przedmiot obieralny E3

MK_42

Przedmiot obieralny M5

MK_43

Przetwarzanie sygnałów

MK_44

Język obcy IV

MK_54

Proseminarium

MK_39

Podstawy techniki mikroprocesorowej

Systemy wbudowane

MK_40

Projektowanie  systemów mechatronicznych

Projektowanie mechatronicznych stanowisk badawczych

MK_41

Czujniki optoelektroniczne

Technika światłowodowa

MK_42

Elementy systemów zapewnienia jakości

Podstawy logistyki

MK_46

Zagadnienia bezpieczeństwa systemów mechatronicznych

MK_48

Seminarium dyplomowe

MK_49

Praca inżynierska

MK_45

Systemy mikroelektromechaniczne

Czujniki i aktuatory

MK_47

Podstawy monitorowania i diagnostyki układów mechatronicznych

Mechatroniczne  systemy diagnostyczne