Mechatronika II st. niestacjonarne – sylabusy

Specjalność: MECHATRONIKA SAMOCHODOWA

Moduł

Nazwa przedmiotu

K_1

Diagnostyka maszyn

K_3

Modelowanie układów mechanicznych

K_5

Układy mikroelektroniczne i optoelektroniczne

K_7

Systemy czasu rzeczywistego

K_9

Matematyka dyskretna

K_10

Systemy napedowe pojazdów samochodowych

K_21

Bezpieczenstwo i higiena pracy

K_22

Informacja naukowa

K_18

Jezyk angielski I

Jezyk niemiecki I

K_2

Modelowanie maszyn wieloczłonowych

K_4

Termodynamika i mechanika płynów z elementami metod symulacyjnych

K_6

Systemy wbudowane

K_8

Algorytmy kompresji i rozpoznawania sygnałów i obrazów

K_13

Urzadzenia mechatroniczne nadwozi i podwozi samochodowych

K_14

Urzadzenia mechatroniczne systemów napedowych

K_15

Proseminarium

K_23

Wychowanie fizyczne

K_19

Jezyk angielski II

Jezyk niemiecki II

K_11

Algorytmy sterowania w systemach napedowych pojazdów

K_12

Pokładowe systemy komunikacyjne i diagnostyczne

K_16

Seminarium dyplomowe

K_17

Praca dyplomowa

K_20

Podstawy normalizacji

Wprowadzenie na rynek pracy

 

Specjalność: SYSTEMY MOBILNE W MECHATRONICE

K_1

Diagnostyka maszyn

K_3

Modelowanie układów mechanicznych

K_5

Układy mikroelektroniczne i optoelektroniczne

K_7

Systemy czasu rzeczywistego

K_9

Matematyka dyskretna

K_10

Sieci teleinformatyczne

K_21

Bezpieczenstwo i higiena pracy

K_22

Informacja naukowa

K_18

Jezyk angielski I

Jezyk niemiecki I

K_2

Modelowanie maszyn wieloczłonowych

K_4

Termodynamika i mechanika płynów z elementami metod symulacyjnych

K_6

Systemy wbudowane

K_8

Algorytmy kompresji i rozpoznawania sygnałów i obrazów

K_13

Projektowanie systemów wbudowanych

K_14

Układy i systemy elektroniczne

K_15

Proseminarium

K_23

Wychowanie fizyczne

K_19

Jezyk angielski II

Jezyk niemiecki II

K_11

Systemy operacyjne na platformach mobilnych

K_12

Mobilnosc i multimedia w sieciach IP

K_16

Seminarium dyplomowe

K_17

Praca dyplomowa

K_20

Podstawy normalizacji

Wprowadzenie na rynek pracy