Transport I st. niestacjonarne nabór 2015/16 - sylabusy

Moduł Nazwa przedmiotu
MK 1 Matematyka I
MK 2 Matematyka II
MK 3 Fizyka
MK 4 BHP
MK 5 Ochrona własności intelektualnej
MK 6 Praktyki
MK 7 Własności jezdne środków transportu
MK 8 Język angielski I
Język niemiecki I
Język rosyjski I
MK 9 Język angielski II
Język niemiecki II
Język rosyjski II
MK10 Język angielski III
Język niemiecki III
Język rosyjski III
MK 11 Język angielski IV
Język niemiecki IV
Język rosyjski IV
MK 12 Historia transportu
MK 13 Proseminarium II
MK 14 Seminarium dyplomowe
MK 15 Praca dyplomowa
MK 16 Materiały w transporcie
MK 17 Mechanika ogólna
MK 18 Grafika inżynierska
MK 19  
MK 20 Ekonomia
MK 21 Podstawy informatyki
MK 22 Nowoczesne tworzywa w środkach transportu
MK 23 Wytrzymałość materiałów
MK 24 Ekonomika transportu
MK 25 Organizacja i zarządzanie w transporcie
MK 26 Inżynieria ruchu
MK 27 Infrastruktura transportu
MK 28 Diagnostyka techniczna
MK 29 Eksploatacja urządzeń transportowych
MK 30 Termodynamika
MK 31 Badania operacyjne
MK 32 Logistyka
MK 33 Systemy transportowe
MK 34 Środki transportu
MK 35 Podstawy elektrotechniki i elektroniki
MK 36 Źródła napędu w transporcie
MK 37 Podstawy budowy pojazdów
MK 38 Podstawy automatyki
MK 39 Podstawy projektowania inżynierskiego
MK 40 Nadwozia specjalistyczne pojazdów użytkowych
MK 41 Niezawodność środków transportu
MK 42 Recykling
MK 43 Teoria ruchu pojazów
MK 44 Mechanika płynów
MK 45 Podstawy obróbki ubytkowej
MK 46 Podstawy obróbki plastycznej
MK 47 Metrologia
MK 48 Zagadnienia trwałości i zużycia materiałów
MK 49 Podstawy budowy i lotu statków powietrznych
Środki transportu lotniczego
Organizacja usług transportowo - magazynowych
Transport wewnętrzny
Rynek usług transportowych
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Stateczność i kierowalność środków transportu
Systemy bezpieczeństwa w środkach transportu
MK 50 Obsługa statków powietrznych
Napędy lotnicze
Towaroznawstwo
Transport żywności
Badania źródeł napędu
Paliwa i nośniki energii
Organizacja i wyposażenie zaplecza obsługowo - naprawczego transportu
Elektrotechnika i elektronika środków transportu
MK 51 Eksploatacja statków powietrznych
Transport lotniczy
Inteligentne systemy transportowe
Modelowanie systemów transportowych
Ekologiczne aspekty transport
Wymagania prawne transportu ekologicznego
Transport materiałów ponadgabarytowych
Analiza ryzyka w transporcie