Transport I st. niestacjonarne nabór 2018/19 - sylabusy

Moduł

Nazwa przedmiotu

MK_01

Matematyka I

MK_02

Matematyka II

MK_03

Fizyka 

MK_04

BHP

MK_05

Ochrona własności intelektualnej

MK_06

Praktyki

MK_07

Własności jezdne środków transportu

MK_08

Język angielski I

Jęcyk rosyjski I

Jęcyk niemiecki I

MK_9

Język angielski II

Jęcyk rosyjski II

Jęcyk niemiecki II

MK_10

Język angielski III

Jęcyk rosyjski III

Jęcyk niemiecki III

MK_11

Język angielski IV

Jęcyk rosyjski IV

Jęcyk niemiecki IV

MK_12

Historia transportu

MK_13

Seminarium

MK_14

Seminarium dyplomowe

MK_15

Praca dyplomowa

MK_16

Materiały w transporcie

MK_17

Mechanika ogólna

MK_18

Grafika inżynierska

MK_20

Ekonomia

MK_21

Podstawy informatyki

MK_22

Nowoczesne tworzywa w środkach transportu

MK_23

Wytrzymałość materiałów

MK_24

Ekonomika transportu

MK_25

Organizacja i zarządzanie w transporcie

MK_26

Inżynieria ruchu

MK_27

Infrastruktura transportu

MK_28

Diagnostyka techniczna

MK_29

Eksploatacja urządzeń transportowych

MK_30

Termodynamika

MK_31

Badania operacyjne

MK_32

Logistyka

MK_33

Systemy transportowe

MK_34

Środki transportu

MK_35

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

MK_36

Źródła napędu w transporcie

MK_37

Podstawy budowy pojazdów

MK_38

Podstawy automatyki

MK_39

Podstawy projektowania inżynierskiego

MK_41

Niezawodność środków transportu

MK_42

Recykling

MK_43

Teoria ruchu pojazów

MK_44

Mechanika płynów

MK_45

Podstawy obróbki ubytkowej

MK_46

Podstawy obróbki plastycznej

MK_47

Metrologia

MK_48

Zagadnienia trwałości i zużycia materiałów

MK_49

Podstawy budowy i lotu statków powietrznych

Środki transportu lotniczego

Organizacja usług transportowo - magazynowych

Transport wewnętrzny

Rynek usług transportowych

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Stateczność i kierowalność środków transportu

Systemy bezpieczeństwa w środkach transportu

MK_50

Obsługa statków powietrznych

Napędy lotnicze

Towaroznawstwo

Transport żywności

Badania źródeł napędu

Paliwa i nośniki energii

Organizacja i wyposażenie zaplecza obsługowo - naprawczego transportu

Elektrotechnika i elektronika środków transportu

MK_51

Eksploatacja statków powietrznych

Transport lotniczy

Inteligentne systemy transportowe

Modelowanie systemów transportowych

Ekologiczne aspekty transportu samochodowego

Wymagania prawne transportu ekologicznego

Transport materiałów ponadgabarytowych

 Analiza ryzyka w transporcie

MK_52

Przysposobienie biblioteczne

MK_53

Wychowanie fizyczne I

MK_54

Wychowanie fizyczne II

MK_55

Proseminarium

MK_56

Wstęp do matematyki wyższej

MK_57

Rozwój konstrukcji kołowych środków transportu