Transport I st. stacjonarne nabór 2015/16- sylabusy

 

Moduł Nazwa przedmiotu
MK 1 Matematyka I
MK 2 Matematyka II
MK 3 Fizyka
MK 4 BHP
MK 5 Ochrona własności intelektualnej
MK 6 Praktyki
MK 7 Wychowanie fizyczne I
MK 8 Wychowanie fizyczne II
MK 9 Język angielski I
Język rosyjski I
Język niemiecki I
MK 10 Język angielski II
Język rosyjski II
Język niemiecki II
MK 11 Język angielski III
Język rosyjski III
Język niemiecki III
MK 12 Język angielski IV
Język rosyjski IV
Język niemiecki IV
MK 13 Historia transportu
MK 14 Edycja pracy dyplomowej
MK 15 Seminarium dyplomowe
MK 16 Praca dyplomowa
MK 17 Materiały w transporcie
MK 18 Mechanika ogólna
MK 19 Grafika inżynierska
MK 20  
MK 21 Ekonomia
MK 22 Podstawy Informatyki
MK 23 Nowoczesne tworzywa w środkach transportu
MK 24 Wytrzymałość materiałów
MK 25 Ekonomika transportu
MK 26 Organizacja i zarządzanie w transporcie
MK 27 Inżynieria ruchu
MK 28 Infrastruktura transportu
MK 29 Diagnostyka techniczna
MK 30 Eksploatacja urządzeń transportowych
MK 31 Termodynamika
MK 32 Badania operacyjne
MK 33 Logistyka
MK 34 Systemy transportowe
MK 35 Środki transportu
MK 36 Podstawy elektrotechniki i elektroniki
MK 37 Źródła napędu w transporcie
MK 38 Podstawy budowy pojazdów
MK 39 Podstawy automatyki
MK 40 Podstawy projektowania inżynierskiego
MK 41 Nadwozia specjalistyczne pojazdów użytkowych
MK 42 Niezawodność środków transportu
MK 43 Recykling
MK 44 Teoria ruchu pojazów
MK 45 Mechanika płynów
MK 46 Podstawy obróbki ubytkowej
MK 47 Podstawy obróbki plastycznej
MK 48 Metrologia
MK 49 Zagadnienia trwałości i zużycia materiałów
MK 50 Własności jezdne środków transportu
MK 51 Podstawy budowy i lotu statków powietrznych
Środki transportu lotniczego
Organizacja usług transportowo - magazynowych
Transport wewnętrzny
Rynek usług transportowych
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Stateczność i kierowalność środków transportu
Systemy bezpieczeństwa w środkach transportu
MK 52 Obsługa statków powietrznych
Napędy lotnicze
Towaroznawstwo
Transport żywności
Badania źródeł napędu
Paliwa i nośniki energii
Organizacja i wyposażenie zaplecza obsługowo - naprawczego transportu
Elektrotechnika i elektronika środków transportu
MK 53 Eksploatacja statków powietrznych
Transport lotniczy
Inteligentne systemy transportowe
Modelowanie systemów transportowych
Ekologiczne aspekty transport
Wymagania prawne transportu ekologicznego
Transport materiałów ponadgabarytowych
Analiza ryzyka w transporcie