Transport I st. stacjonarne nabór 2016/17 - sylabusy

Moduł

Nazwa przedmiotu

MK_01

Matematyka I

MK_02

Matematyka II

MK_03

Fizyka 

MK_04

BHP

MK_05

Ochrona własności intelektualnej

MK_06

Praktyki

MK_07

Wychowanie fizyczne I

MK_08

Wychowanie fizyczne II

MK_09

Język angielski I

Jęcyk rosyjski I

Jęcyk niemiecki I

MK_10

Język angielski II

Jęcyk rosyjski II

Jęcyk niemiecki II

MK_11

Język angielski III

Jęcyk rosyjski III

Jęcyk niemiecki III

MK_12

Język angielski IV

Jęcyk rosyjski IV

Jęcyk niemiecki IV

MK_13

Historia transportu

MK_14

Proseminarium II -jednostka realizująca KPS


Proseminarium II - jednostka realizująca ITSSiE

MK_15

Seminarium dyplomowe

MK_16

Praca dyplomowa

MK_17

Materiały w transporcie

MK_18

Mechanika ogólna

MK_19

Grafika inżynierska

MK_21

Ekonomia

MK_22

Podstawy informatyki

MK_23

Nowoczesne tworzywa w środkach transportu

MK_24

Wytrzymałość materiałów

MK_25

Ekonomika transportu

MK_26

Organizacja i zarządzanie w transporcie

MK_27

Inżynieria ruchu

MK_28

Infrastruktura transportu

MK_29

Diagnostyka techniczna

MK_30

Eksploatacja urządzeń transportowych

MK_31

Termodynamika

MK_32

Badania operacyjne

MK_33

Logistyka

MK_34

Systemy transportowe

MK_35

Środki transportu

MK_36

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

MK_37

Źródła napędu w transporcie

MK_38

Podstawy budowy pojazdów

MK_39

Podstawy automatyki

MK_40

Podstawy projektowania inżynierskiego

MK_41

Nadwozia specjalistyczne pojazdów użytkowych

MK_42

Niezawodność środków transportu

MK_43

Recykling

MK_44

Teoria ruchu pojazów

MK_45

Mechanika płynów

MK_46

Podstawy obróbki ubytkowej

MK_47

Podstawy obróbki plastycznej

MK_48

Metrologia

MK_49

Zagadnienia trwałości i zużycia materiałów

MK_50

Własności jezdne środków transportu

MK_51

Podstawy budowy i lotu statków powietrznych

Środki transportu lotniczego

Organizacja usług transportowo - magazynowych

Transport wewnętrzny

Rynek usług transportowych

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Stateczność i kierowalność środków transportu

Systemy bezpieczeństwa w środkach transportu

MK_52

Obsługa statków powietrznych

Napędy lotnicze

Towaroznawstwo

Transport żywności

Badania źródeł napędu

Paliwa i nośniki energii

Organizacja i wyposażenie zaplecza obsługowo - naprawczego transportu

Elektrotechnika i elektronika środków transportu

MK_53

Eksploatacja statków powietrznych

Transport lotniczy

Inteligentne systemy transportowe

Modelowanie systemów transportowych

Ekologiczne aspekty transportu samochodowego

Wymagania prawne transportu ekologicznego

Transport materiałów ponadgabarytowych

 Analiza ryzyka w transporcie

MK_54

Przysposobienie biblioteczne

MK_55

Proseminarium I