Zarządzanie i inżynieria produkcji I st. stacjonarne - sylabusy

Numer modułu

Nazwa przedmiotu

MK_1

Matematyka

MK_2

Fizyka I

MK_3

Makroekonomia

MK_4

Podstawy zarządzania

MK_5

Inżynieria materiałowa

MK_6

Grafika inżynierska

MK_7

Technologia informacyjna

MK_8

Bezpieczeństwo i higiena pracy

MK_9

Przedmiot obieralny ogólnospołeczny I

Socjologia pracy i organizacji

Podstawy psychologii i socjologii

MK_10

Przedmiot obieralny ogólnospołeczny II

Etykieta menedżera

Etyka biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

MK_11

Statystyka

MK_12

Fizyka II

MK_13

Marketing

MK_14

Procesy produkcyjne

MK_15

Informatyka

MK_16

Wychowanie fizyczne I

MK_17

Język obcy I

Język angielski

Język rosyjski

MK_18

Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów I 

MK_19

Zarządzanie zasobami ludzkimi

MK_20

Praktyka zawodowa I (2 tyg.)

MK_21

Mikroekonomia

MK_22

Badania operacyjne

MK_23

Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska

MK_24

Rachunek kosztów dla inżynierów

MK_25

Podstawy metrologii

MK_26

Język obcy II

Język angielski

Język rosyjski

MK_27

Elektrotechnika i elektronika

MK_28

Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów II

MK_29

Podstawy procesów polimerowych

MK_30

Przygotowanie produkcji

MK_31

Wychowanie fizyczne II

MK_32

Finanse i rachunkowość

MK_33

Zarządzanie produkcją i usługami

MK_34

Podstawy automatyzacji

MK_35

Język obcy III

Język angielski

Język rosyjski

MK_36

Finanse publiczne

MK_37

Podstawy obróbki ubytkowej

MK_38

Podstawy projektowania inżynierskiego

MK_39

Metody i techniki zarządzania

MK_40

Praktyka zawodowa II (2 tyg.)

MK_41

Ergonomia

MK_42

Prawo gospodarcze

MK_43

Systemy zapewnienia jakości

MK_44

Logistyka w przedsiębiorstwie

MK_45

Ochrona własności intelektualnej

MK_46

Komputerowe systemy zarządzania przedsiębiorstwem

MK_47

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAE  

MK_48

Podstawy eksploatacji maszyn

MK_49

Podstawy obróbki plastycznej

MK_50

Podstawy technologii maszyn

MK_51

Język obcy IV

Język angielski

Język rosyjski

MK_52

Komunikacja społeczna

MK_53

Maszyny i narzędzia do obróbki plastycznej

MK_54

Narzędzia skrawające

MK_55

Napęd i sterowanie maszyn technologicznych

MK_56

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

MK_57

Menedżerskie systemy tekstowe i grafiki komputerowej

MK_58

Funkcjonowanie MŚP w gospodarce rynkowej

MK_59

Inżynieria połączeń adhezyjnych

MK_60

Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

MK_61

Seminarium dyplomowe

MK_62

Praca inżynierska

MK_63

Maszyny i narzędzia do przetwórstwa tworzyw

MK_64

Metody ilościowe w zarządzaniu

MK_65

Monitorowanie procesów wytwarzania

MK_66

Zagadnienia trwałości i zużycia materiałów

MK_67

Transport wewnętrzny w przedsiębiorstwie

MK_68

Projekt techniczno-ekonomiczny

MK_69

Badania marketingowe

MK_70

Zorganizowane formy współpracy przedsiębiorstw

MK_71

Inżynieria połączeń adhezyjnych

MK_72

Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

MK_73

Seminarium dyplomowe

MK_74

Praca inżynierska

MK_75

Niezawodność maszyn i urządzeń

MK_76

Metodyka diagnozowania przedsiębiorstwa

MK_78

Przysposobienie biblioteczne