Zarządzanie i inżynieria produkcji II st. stacjonarne - sylabusy

Numer modułu

Nazwa przedmiotu

MK_1

Zarządzanie strategiczne

MK_2

Organizacja systemów produkcyjnych

MK_3

Zintegrowane systemy zarządzania

MK_4

Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie

MK_5

Zarządzanie projektem i innowacjami

MK_6

Systemy wspomagania decyzji i zarządzanie wiedzą

MK_7

Nowoczesne materiały konstrukcyjne

MK_8

Systemy bezpieczeństwa i ochrony

MK_9

Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów

MK_10

Analiza i modelowanie systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie 

MK_11

Ochrona danych i oprogramowania

MK_12

Podstawy normalizacji *

MK_13

Wprowadzenie na rynek pracy*

MK_14

Język obcy

Język angielski

Język rosyjski

MK_15

Statystyczne sterowanie procesami

MK_16

Robotyzacja wytwórczych procesów pomocniczych

MK_17

Planowanie i metody doskonalenia jakości

MK_18

 Zintegrowane systemy wytwarzania

MK_19

Wykończeniowa obróbka elementów maszyn

MK_20

Programowanie maszyn sterowanych numerycznie

MK_21

 Oprzyrządowanie technologiczne

MK_22

Elektronika z elementami telematyki

MK_23

 Systemy transportowe

MK_24

 Eksploatacja środków transportu

MK_25

Inżynieria wytwarzania kompozytów i nanokompozytów polimerowych

MK_26

Wizyjne systemy pomiarowe

MK_27

Podstawy optymalizacji w technikach wytwarzania

MK_28

Silniki i współczesne systemy napędowe pojazdów

MK_29

Recykling maszyn i materiałów

MK_30

Technologia i organizacja procesów montażu

MK_31

Zaawansowane technologie mechaniczne i erozyjne

MK_32

Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów

MK_33

Praca przejściowa

MK_34

Język angielski

Język rosyjski

MK_35

Praca przejściowa

MK_36

Zarządzanie łańcuchem dostaw

MK_37

Projekt systemu zarządzania

MK_38

Zarządzanie projektami unijnym

MK_39

Zarządzanie zamówieniami publicznym

MK_40

Controlling produkcji

MK_41

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

MK_42

Techniki negocjacji

MK_43

Przedsiębiorstwo w e-gospodarce

MK_44

Metody ilościowe i jakościowe oceny ryzyka

MK_45

Komputerowe wspomaganie wytwarzania

MK_46

Automatyzacja pomiarów i transmisja danych

MK_47

Zespoły wykonawcze maszyn

MK_48

Techniki eksploracji danych

MK_49

 Automatyzacja produkcji

MK_50

Systemy doradcze i bazy danych w procesach wytwarzania

MK_51

Technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji

MK_52

Oprzyrządowanie technologiczne

MK_53

Komputerowe wspomaganie projektowania narzędzi skrawających

MK_54

Diagnostyka środków transportu

MK_55

Bezpieczeństwo transportu z elementami inżynierii ruchu

MK_56

Organizacja i wyposażenie zaplecza technicznego

MK_57

Analiza ryzyka w transporcie

MK_58

Seminarium magisterskie

MK_59

Praca magisterska

MK_60

Nowoczesne instrumenty biznesu

MK-61

Systemy sztucznej inteligencji w zarządzaniu przesiębiorstwem

MK_62

Stres zawodowy i psychologia bezpieczeństwa

MK_63

Seminarium magisterskie

MK_64

Praca magisterska

MK_69

BHP

MK_70

Informacja naukowa

MK_71 Wychowanie fizyczne