22 maja 2018 r. – wizyta studentów SKN „Informatyk” w Centrum Nauki Kopernik

W dniu 22 maja 2018 r. studenci należący do Studenckiego Koła Naukowego „INFORMATYK” mieli możliwość zwiedzenia Centrum Nauki Kopernik - jednego z największych w Europie centrów nauki. Ekspozycja Centrum podzielona jest na sześć interdyscyplinarnych galerii, a zwiedzając mogą stać się też przedmiotem obserwacji. W ramach wycieczki edukacyjnej studenci zobaczyli wiele ciekawych eksponatów i eksperymentów, a wizyta była doskonałą okazją do utrwalenia i poszerzenia wiedzy z obszaru nauk technicznych oraz dziedzin pokrewnych.

Opiekę nad studentami sprawowali:  mgr inż. Łukasz Sobaszek oraz mgr inż. Katarzyna Piotrowska.