15 stycznia 2019

Ogłoszenie – studenci IP IV r.

Egzamin pisemny dyplomowy odbędzie się we wtorek 29.01.2019 r. o g. 13.30 w sali M-336