12 lutego 2019

Konkurs dla naukowców o Nagrodę Siemensa

Rozpoczęła się XXIV edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i
zespołów badawczych.

Zależy nam na jak najszerszym udziale osób i zespołów posiadających
znaczący dorobek naukowy, dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o
rozpowszechnienie informacji o Konkursie.

W Konkursie przyznawane są następujące nagrody:

• Nagroda Badawcza Siemensa za szczególnie wartościowe wyniki badań
naukowych, dające się zastosować w praktyce. Do Nagrody badawczej
Siemensa mogą być zgłaszane zarówno osoby indywidualne, jak i zespoły
badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000 PLN;

• Nagroda Promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie lub
habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są osoby indywidualne.
Wysokość Nagrody Promocyjnej Siemensa wynosi 30 000 PLN, jednak w danym
roku może być ona podzielona pomiędzy dwie równorzędne nagrody.

Beneficjentami Nagrody mogą być zarówno pracownicy legitymujący się
wartościowymi wynikami badań dającymi się zastosować w przemyśle, jak
również doktorzy i doktorzy habilitowani – autorzy wybitnych prac,
obronionych w ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych.

Termin zgłaszania wniosków do XXIV edycji Konkursu upływa z dniem *30
kwietnia 2019 roku*.

Uprzejmie prosimy o zainteresowanie Konkursem wszystkich tych, których
dorobek mógłby być w ten sposób wyróżniony.

Szczegółowe informacje dotyczące *Konkursu o* *Nagrodę Siemensa dla
naukowców i zespołów badawczych* dostępne są pod linkiem
www.pw.edu.pl/siemens <http://www.pw.edu.pl/siemens>

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą *Konkursu
o Nagrodę Siemensa dla absolwentów studiów I i II stopnia
*(www.pw.edu.pl/siemens <http://www.pw.edu.pl/siemens>).