2 czerwca 2020

Wprowadzenie indeksu elektronicznego dla studentów Wydziału Mechanicznego

Uchwałą WM/19/19/20 Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 27 maja 2020 r.  od semestru letniego 2019/2020 wprowadzono indeks elektroniczny na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na wszystkich kierunkach kształcenia Wydziału Mechanicznego. Oznacza to, że student nie zbiera wpisów od prowadzących i nie składa indeksu w dziekanacie. Zaliczenie toku studiów będzie się odbywało na podstawie dokumentacji elektronicznej.