23 września 2020

KOMUNIKAT dotyczący organizacji zajęć na Wydziale Mechanicznym w semestrze zimowym 2020/2021

 
Uprzejmie informujemy, że w semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia na Wydziale Mechanicznym rozpoczynają się:
 
*01.10.2020 r.* dla studentów wszystkich kierunków: II r., III r. i IV r. I stopnia oraz II sem. II stopnia
 
*15.10.2020 r.* dla studentów I r. na wszystkich kierunkach I stopnia 
 
*studia niestacjonarne - zgodnie z podanymi terminami
 
W nawiązaniu do Zarządzenia nr R-63/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2020 r. ustala się następujące zasady prowadzenia zajęć na Wydziale Mechanicznym w semestrze zimowym r. akademickim 2020/21.
 
1. Wykłady, ćwiczenia audytoryjne, proseminaria i seminaria prowadzone są w całości w formie kształcenia na odległość (z wykorzystaniem konta na platformie Office 365).
 
2. Zajęcia projektowe i laboratoryjne prowadzone są w sposób tzw. hybrydowy, czyli 50 % w formie tradycyjnej, z udziałem studentów na terenie uczelni, a 50% zajęć w formie kształcenia na odległość.
 
*Studenci mają obowiązek* zapoznawania się z bieżącymi informacjami, pojawiającymi się na stronie Wydziału Mechanicznego oraz w eHMS.
 
*Studenci mają obowiązek* korzystania z maila uczelnianego w domenie @pollub.edu.pl w kontaktach z prowadzącymi oraz z Dziekanatem.
 
*Student ma obowiązek* zapoznania się z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi konta Microsoft Office 356 (dostępne tutaj).
 
* Informacja o kontach do logowania (poczta, eHMS oraz Office 365) - dostępna tutaj
 
* Zadasy bezpieczeństwa na Wydziale Mechanicznym - dostępne tutaj
 
Link do ogólnouczelnianej inauguracji roku akademickiego 2020/2021, która odbędzie się online dnia 02.10.2020 r. będzie dostępny na stronie internetowej Politechniki Lubelskiej.
 
Prosimy o bieżące sprawdzanie komunikatów