8 października 2021

Krajowe Forum Integracji Polskiej Metrologii

Wśród podstawowych zadań Polskiej Unii Metrologicznej należy wskazać wymianę myśli naukowej wyrażaną poprzez organizację seminariów, sympozjów, konferencji i kongresów. Początkiem takiej działalności PUM jest organizowane w Politechnice Lubelskiej w dn. 18 października 2021 r. Krajowe Forum Integracji Polskiej Metrologii. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele wszystkich polskich uczelni, instytutów naukowych PAN, Sieć Badawcza Łukasiewicz i wiele innych, znamienitych instytucji.

                    Gościem honorowym spotkania będzie Minister Edukacji i Nauki, dr hab. Przemysław Czarnek, prof. uczelni. Gospodarzem spotkania jest  JM Rektor Politechniki Lubelskiej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater. Zagadnienia poruszane podczas Forum będą dotyczyły integracji świata metrologicznego zarówno w wymiarze ludzkim, jak również aparaturowym. Zostanie przedstawiona koncepcja działalności Polskiej Unii Metrologicznej (PUM) oraz idea przeprowadzenia powszechnego spisu metrologicznego. Inicjatywa ta doceniana jest przez przedstawicieli wielu resortów w Polsce.

Dowodem na to będzie uczestnictwo w Forum Podsekretarz stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw,  Pani Olgi Ewy Semeniuk.

                    Wszystkie działania wspierane są ponadto przez Główny Urząd Miar (GUM), o czym świadczy obecność Prezesa GUM, prof. dr. hab. Jacka Semaniaka wraz z współpracownikami. Myśl przewodnia Forum będzie koncentrowała się wokół sformułowania "Quo vadis" Metrologio? Wykład na ten temat wygłosi akademicki przedstawiciel  świata nauki, prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Politechniki Poznańskiej.

                    Podczas Forum będzie istniała możliwość przystąpienia jednostek do Polskiej Unii Metrologicznej oraz podpisanie deklaracji woli współpracy i współdziałania na rzecz metrologii.

 

PROGRAM KRAJOWEGO FORUM INTEGRACJI POLSKIEJ METROLOGII

 

SESJA I

10:00-10:10

Powitanie gości,

JM Rektor Politechniki Lubelskiej,

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater

10:10-10:20

Wystąpienie Ministra Edukacji i Nauki (MEiN),

dr hab. Przemysław Czarnek, prof. uczelni

10:20-10:25

Wystąpienie Podsekretarz stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Olga Ewa Semeniuk

10:25-10:30

Wystąpienie Prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM),

prof. dr hab. Jacek Semaniak

10:30-10:40

Podpisanie deklaracji przystąpienia

do Polskiej Unii Metrologicznej (PUM)

10:40-10:50

Konferencja prasowa

10:50-11:30

Przerwa kawowa

 

SESJA II

11:30-12:00

Koncepcja działalności Polskiej Unii Metrologicznej PUM,

Wiceprezes Głównego Urzędu Miar (GUM),

dr Andrzej Kurkiewicz

12:00-12:30

"Powszechny spis metrologiczny",

JM Rektor Politechniki Lubelskiej

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater

12:30-13:00

Wykład pt. "Quo Vadis" Metrologio?

Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski

13:00-14:00

Lunch