Aktualności

8 marca 2021

Obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. Izabela Miturska

  Ogłoszenie     

26 lutego 2021

Zwolnienie z części opłat za punkty kredytowe w s. letnim 2020/21

  Szanowni Studenci,   podania o zwolnienie z części opłat za punkty kredytowe (ECTS) z semestrów letnich należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2021 r. na adres mailowy    Wzory podań dostępne tutaj   Opłata za 1 punkt ECTS wynosi 120 zł (zgodnie z Zarządzeniem Nr-17/2020 Rektora Politechniki...

24 lutego 2021

Konsultacje Prodziekana ds. studenckich w semestrze letnim 2020/21

        Szanowni studenci,    informujemy, że konsultacje z Prodziekanem ds. studenckich dr inż. Tomaszem Jachowiczem, w s. letnim 2020/21 prowadzone będą w formie zdalnej (mailowo lub telefonicznie) w godzinach:    poniedziałki 12:00-14:00 - studia stacjonarne    piątki 14:00-16:00 - studia niestacjonarne    W sprawach...

22 lutego 2021

25.02.2021 r. - GODZINY DZIEKAŃSKIE

  Szanowni Studenci,   decyzją Prodziekana ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Sylwestra Samborskiego, prof. Uczelni, w dn. 25 lutego 20201 r. (czwartek) w godz. 8:00-14:00 zostały ustanowione godziny dziekańskie. Godziny dziekańskie dotyczą wyłącznie zajęć realizowanych przez Wydział Mechaniczny.  ...

22 lutego 2021

Ankieta "Pracodawca dla inżyniera"

  Do dnia 03.03.2020 r. Dział Badań i Analiz CZIiTT  Politechniki Warszawskiej oraz  Stowarzyszenie Studentów BEST prowadzą badanie opinii studentów polskich  uczelni technicznych na temat rynku pracy.    Tegoroczna edycja badania poszerzona została o wpływ pandemii COVID-19  na rynek pracy postrzegany oczami studentów.   ...

22 lutego 2021

Warunkowa rejestracja na semestr letni 2020/2021

  Szanowni Studenci,   przypominamy o konieczności przesyłania podań o warunkową rejestrację z deficytem punktów ECTS.   Wzór podania dostępny tutaj.   Podanie kierujecie Państwo do Prodziekana ds. studenckich dr inż. Tomasza Jachowicza i przesyłacie na adres mailowy pracownika dziekanatu, ktory prowadzi Państwa kierunek, w...

17 lutego 2021

Organizacja zajęć z semestrze letnim 2020/2021

      Uprzejmie informujemy, że w semestrze letnim 2020/2021 zajęcia na Wydziale Mechanicznym rozpoczynają się:       *25.02.2021 r.* dla studentów wszystkich kierunków: I, II r. i III r. I stopnia oraz dla III sem. II stopnia       *11.03.2021 r.* dla studentów I sem. II stopnia  ...

4 lutego 2021

Zaproszenie na seminarium doktoranckie

  W dniu 10 lutego 2021 godz. 10.00 na platformie Teams odbędzie się otwarte seminarium  doktoranckie dla uczestników studiów doktoranckich z  Wydziału Mechanicznego. Po seminarium odbędzie się zamknięte posiedzenie Komisji Postępowania Doktorskiego (KPD).    Plan spotkania:  1. Otwarte seminarium na którym wygłoszone będą...

4 lutego 2021

Szkolenie (webinarium) NCN

  Uczelniane Biuro Projektów zaprasza na dedykowane szkolenie (webinarium) organizowane przez Narodowe Centrum Nauki, w trakcie którego omówiona zostanie oferta konkursowa i tryb oceny wniosków w NCN.   Szkolenie dla pracowników Politechniki Lubelskiej (obszar nauk technicznych i ścisłych) odbędzie się 16 lutego 2021 r. g. 10:00-13:00 i...