Władze i Rada Wydziału

 

DZIEKAN
Prof. dr hab. inż. Zbigniew PATER

Tel.: +48 81 538 41 94
Fax: + 48 81 538 42 33
E-mail: wm.dziekan@pollub.pl

 

  

PRODZIEKAN DS. OGÓLNYCH I PROMOCJI
Dr hab. inż. Anna RUDAWSKA, prof. PL

Tel.: +48 81 538 47 75
E-mail: a.rudawska@pollub.pl
    

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
Dr hab. inż. HUBERT DĘBSKI, prof. PL           

Tel.: +48 81 538 42 01
E-mail: h.debski@pollub.pl
              

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
Dr inż. Tomasz JACHOWICZ                                                 

Tel.: +48 81 538 42 36
E-mail: t.jachowicz@pollub.pl

 


Rada Wydziału

DZIEKAN I PRODZIEKANI

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater - dziekan, przewodniczący Rady Wydziału
dr hab. inż. Piotr Budzyński, prof. nadzw. - prodziekan
dr hab. inż. Anna Rudawska, prof. nadzw. - prodziekan
dr hab. inż. Hubert Dębski, prof. nadzw. - prodziekan
dr inż. Tomasz Jachowicz - prodziekan

NAUCZYCIELE AKADEMICCY POSIADAJACY TYTUŁ LUB STOPIEN NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO

prof. dr hab. inż. Miron Czerniec
prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski
prof. dr hab. inż. Andrzej Gontarz
prof. dr hab. Tadeusz Hejwowski
prof. dr hab. inż. Józef Jonak
prof. dr hab. inż. Henryk Komsta
prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski
prof. dr hab. Grzegorz Litak
prof. dr hab. inż. Marek Opielak
prof. dr hab. inż. Janusz Sikora
prof. dr hab. Barbara Surowska
prof. dr hab. inż. Antoni Świć
prof. dr hab. inż. Piotr Tarkowski
prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński
prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker
dr hab. inż. Jarosław Bartnicki, prof. nadzw.
dr hab. inż. Marek Borowiec, prof. nadzw.
dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, prof. nadzw.
dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. nadzw.
dr hab. inż. Jakub Gajewski, prof. nadzw.
dr hab. inż. Tomasz Garbacz, prof. nadzw.
dr hab. inż. Jacek Hunicz, prof. nadzw.
dr hab. inż. Jerzy Józwiki, prof. nadzw.
dr hab. inż. Krzysztof Kęcik, prof. nadzw
dr hab. inż. Tomasz Klepka, prof. nadzw.
dr hab. inż. Grzegorz Koszałka, prof. nadzw.
dr hab. inż. Rafał Longwic, prof. nadzw.
dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz, prof. nadzw.
dr hab. inż. Jarosław Pytka, prof. nadzw.
dr hab. inż. Rafał Rusinek, prof. nadzw.
dr hab. Andrzej Rysak, prof. nadzw.
dr hab. inż. Sylwester Samborski, prof. nadzw.
dr hab. inż. Grzegorz Samołyk, prof. nadzw.
dr hab. inż. Emil Sasimowski, prof. nadzw.
dr hab. inż. Arkadiusz Syta, prof. nadzw.
dr hab. inż Andrzej Teter, prof. nadzw.
dr hab. inż. Janusz Tomczak, prof. nadzw.
dr hab. inż. Mariusz Walczak, prof. nadzw.
dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof. nadzw.
dr hab. inż. Andrzej Zniszczyński, prof. nadzw.
dr hab. inż. Jarosław Bieniaś
dr hab. inż. Mieczysław Dziubiński
dr hab. inż. Piotr Jakliński
dr hab. inż. Jarosław Latalski
dr hab. Paweł Zaprawa
 

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

dr Marek Błaszczak
dr inż. Leszek Gardyński
dr inż. Leszek Krzywonos
dr inż. Grzegorz Ponieważ
dr Magdalena Sobczak-Kneć
dr inż. Jakub Szabelski
dr inż. Aneta Tor-Świątek
dr Katarzyna Trąbka-Więcław
 

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDACYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

mgr inż. Daniel Gąska
mgr inż. Zdzisław Kamiński
mgr Diana Karwowska
mgr Aneta Koczan-Jucha


PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

mgr inż. Jakub Rzeczkowski
 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

Wiktoria Byzdra
Katarzyna Mróz
Daniel Iwanowski
Izabela Korzec
Dawid Kowalski
Tomasz Pieńkosz
Agata Seroczyńska
Kacper Łukiewicz
Diana Zioło
 


PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

dr inż. Małgorzata Ciosmak - NSZZ "Solidarność"