Pracownicy

 

KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ

Pracownicy katedry:
prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński
dr hab. inż. Krzysztof Kęcik, profesor uczelni
dr hab. inż. Rafał Rusinek, profesor uczelni
dr hab. inż. Sylwester Samborski, profesor uczelni
dr hab. inż. Andrzej Teter, profesor uczelni
dr hab. inż. Marek Borowiec
dr hab. inż. Jarosław Latalski
dr inż. Marcin Bocheński
dr inż. Tomasz Kaźmir
dr inż. Andrzej Mitura
dr inż. Waldemar Samodulski
dr inż. Andrzej Weremczuk
mgr inż. Zofia Szmit
mr inż. Jarosław Gawryluk
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
inż. Andrzej Królicki
inż. Bożena Madej-Pawłowska
inż. Andrzej Piekarczyk
mgr inż. Wojciech Smagowski
mgr inż. Łukasz Kłoda
mgr inż. Marcin Kowalczuk
 
KATEDRA PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN I MECHATRONIKI
Pracownicy katedry:
prof. dr hab. inż. Józef Jonak
prof. dr hab. inż. Hubert Dębski
dr hab. inż. Jakub Gajewski, profesor uczelni
dr hab. inż. Andrzej Zniszczyński, profesor uczelni
dr inż. Katarzyna Falkowicz
dr inż. Mirosław Ferdynus
dr inż. Przemysław Filipek
dr inż. Łukasz Jedliński
dr inż. Janusz Kisiel
dr inż. Leszek Krzywonos
dr inż. Aleksander Nieoczym
dr inż. Grzegorz Ponieważ
mgr inż. Robert Karpiński
mgr inż. Anna Machrowska
mgr inż. Patryk Różyło
mgr inż. Karol Szklarek
mgr inż. Andrzej Wójcik
mgr inż. Paweł Wysmulski
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Irmina Pater
inż. Zbigniew Izdebski
 
KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Pracownicy katedry:
prof. dr hab. Barbara Surowska
prof. dr hab. Tadeusz Hejwowski
dr hab. inż. Mariusz Walczak, profesor uczelni
dr hab. inż. Jarosław Bieniaś, profesor uczelni
dr inż. Kazimierz Drozd
dr inż. Leszek Gardyński
dr inż. Krzysztof Pałka
dr inż. Mirosław Szala
dr inż. Monika Ostapiuk
dr inż. Patryk Jakubczak
dr inż. Krzysztof Majerski
dr inż. Konrad Dadej
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Marta Drozd
mgr inż. Andrzej Trzciński
Krzysztof Sliwiński
Piotr Pradiuch
Mateusz Byczek
 
KATEDRA TECHNOLOGII I PRZETWÓRSTWA TWORZYW POLIMEROWYCH
Pracownicy katedry:
dr hab. inż. Tomasz Klepka, profesor uczelni
prof. dr hab inż. Janusz Sikora
dr hab. inż. Tomasz Garbacz, profesor uczelni
dr hab. inż. Emil Sasimowski, profesor uczelni
dr inż. Tomasz Jachowicz
dr inż. Bronisław Samujło
dr inż. Aneta Tor-Świątek
mgr inż. Karolina Głogowska
mgr inż. Łukasz Majewski
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Diana Karwowska
mgr inż. Jerzy Runowicz
Stanisław Biaduń
Cezariusz Żmuda
 
KATEDRA PODSTAW INŻYNIERII PRODUKCJI
Pracownicy katedry:
prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski
dr hab. inż. Jerzy Józwik, profesor uczelni
dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz, profesor uczelni
dr hab. inż. Anna Rudawska, profesor uczelni
dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, profesor uczelni
dr inż. Elżbieta Jacniacka
dr inż. Mariusz Kłonica
dr inż. Jakub Matuszak
dr inż. Leszek Semotiuk
dr inż. Agnieszka Skoczylas
dr inż. Maciej Włodarczyk
dr inż. Ireneusz Zagórski
mgr inż. Kamil Anasiewicz
mgr inż. Stanisław Bławucki
mgr inż. Ewelina Kosicka
mgr inż. Izabela Miturska
mgr inż. Magdalena Zawada-Michałowska
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Teresa Błachnio - Krolopp
mgr inż. Michał Leleń
mgr inż. Tomasz Pałka
dr inż. Paweł Pieśko
mgr inż. Mateusz Świerczyński
mgr inż Tomasz Warda
 
KATEDRA KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA I TECHNOLOGII OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
Pracownicy katedry:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
prof. dr hab. inż. Andrzej Gontarz
dr hab. inż. Jarosław Bartnicki, profesor uczelni
dr hab. inż. Grzegorz Samołyk, profesor uczelni
dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, profesor uczelni
dr hab. inż. Janusz Tomczak, profesor uczelni
dr inż. Tomasz Bulzak
dr inż. Anna Dziubińska
dr inż. Grzegorz Winiarski
mgr inż. Piotr Surdacki
mgr inż. Patrycja Walczuk-Gągała
mgr inż. Łukasz Wójcik
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Konrad Lis
Bożena Misztal
mgr inż. Tomasz Kusiak
Piotr Kmieć
 
KATEDRA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Pracownicy katedry:
dr hab. inż Rafał Longwic, profesor uczelni
prof. dr hab. inż. Piotr Tarkowski
dr hab. inż. Piotr Budzyński, profesor uczelni
dr inż. Jarosław Pytka, profesor uczelni
dr inż. Marek Adamiec
dr inż. Mieczysław Dziubiński
dr inż. Zbigniew Kiernicki
dr inż. Gabriel Szymaniak
dr inż. Sławomir Tarkowski
mgr inż. Mariusz Kamiński
mgr inż. Przemysław Sander
mgr inż. Ewa Siemionek
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Anna Pomorska
inż. Mirosław Zieliński
Zbigniew Demakin
Henryk Krzyżanowski
 
KATEDRA TRANSPORTU, SILNIKÓW SPALINOWYCH I EKOLOGII
Pracownicy instytutu:
prof. dr hab. inż. Henryk Komsta
prof. dr hab. inż. Marek Opielak
dr hab. inż. Paweł Droździel, profesor uczelni
dr hab. inż. Jacek Hunicz, profesor uczelni
dr  hab. inż. Grzegorz Koszałka
dr inż. Małgorzata Ciosmak
dr inż. Piotr Ignaciuk
dr inż. Paweł Kordos
dr inż. Konrad Kowalik
dr inż. Halina Marczak
dr inż. Dariusz Piernikarski
dr inż. Joanna Rymarz
dr inż. Barbara Sykut
dr inż. Cezary Sarnowski
dr inż. Rafał Wrona
mgr inż. Michał Gęca
mgr inż. Arkadiusz Rybak
mgr inż. Iwona Rybicka
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Robert Sternik
Bogusław Furmaga
Danuta Kowalik
Elżbieta Krekora
Donat Szponar
 
KATEDRA AUTOMATYZACJI
Pracownicy katedry:
Prof. dr hab. Grzegorz Litak
dr Marcin Bogucki
dr inż. Radosław Cechowicz
dr inż. Krzysztof Przystupa
dr Paweł Stączek
dr inż. Piotr Wolszczak
mgr inż. Arkadiusz Rybak
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
inż. Władysław Wójcik
Danuta Chmielewska
 
KATEDRA TERMODYNAMIKI, MECHANIKI PŁYNÓW I NAPĘDÓW LOTNICZYCH
Pracownicy katedry:
Prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker
dr hab. inż. Jacek Czarnigowski, profesor uczelni
dr hab. inż. Piotr Jakliński, profesor uczelni
dr inż. Anna Warmińska, profesor uczelni - dydaktyczny
dr inż. Grzegorz Barański
dr inż. Michał Gęca
dr inż. Łukasz Grabowski
dr inż. Stefan Laskowski
dr inż. Tomasz Łusiak
dr inż. Konrad Pietrykowski
mgr inż. Paweł Magryta
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Zdzisław Kamiński
mgr Dominika Kopaczek
dr inż. Rafał Sochaczewski
dr inż. Marcin Szlachetka
mgr inż. Michał Biały
mgr inż. Zbigniew Czyż
mgr inż. Paweł Karpiński
mgr inż. Adam Majczak
mgr inż. Mateusz Paszko
mgr inż. Edyta Pietrykowska
mgr inż. Daniel Rękas
mgr inż. Ksenia Siadkowska
mgr inż. Krzysztof Skiba
mgr inż. Karol Ścisłowski
mgr inż. Tytus Tulwin
     
KATEDRA INFORMATYZACJI I ROBOTYZACJI PRODUKCJI
Pracownicy instytutu:
prof. dr hab. inż. Antoni Świć
dr hab. inż. Arkadiusz Gola, prof. uczelni
dr hab. Andrzej Rysak, profesor uczelni
dr hab. Arkadiusz Syta, profesor uczelni
dr hab. Paweł Zaprawa, profesor uczelni
dr Marek Błaszczak
dr inż. Jacek Domińczuk
dr inż. Tomasz Gorecki
dr inż. Piotr Jaremek
dr Tomasz Krajka
dr inż. Piotr Penkała
dr inż. Katarzyna Piotrowska
dr inż. Łukasz Sobaszek
dr Magdalena Sobczak-Kneć
dr inż. Jakub Szabelski
dr Katarzyna Trąbka-Więcław
dr inż. Łukasz Wojciechowski
dr inż. Jarosław Zubrzycki
mgr Magdalena Gregorczyk
mgr Agnieszka Tanaś
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
dr inż. Dariusz Wołos
mgr inż. Daniel Gąska
mgr Elżbieta Jędrusiak
 
Katedra Fizyki Stosowanej
Pracownicy katedry:
prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski
dr Jarosław Borc
dr Dariusz Chocyk
dr Wiesław Polak
dr Adam Prószyński
mgr Michał Świetlicki
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Małgorzata Grudzień
mgr Krzysztof Zabielski