Plany zajęć

Uwaga studenci studiów niestacjonarnych, zmiana opłat za studia !

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2013/2014

   Terminy zjazdów w semestrze letnim r. ak. 2013/14

   Opłaty za studia niestacjonarne, załącznik zgodnie z zarządzeniem Rektora

 

STUDIA DOKTORANCKIE

   Rozkład zajęć

 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Stacjonarne

   Rozkład zajęć dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia

   Plan zajęć z przedmiotu Biochemia dla I roku

   Rozkład zajęć dla II roku studiów stacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia

Niestacjonarne

   Rozkład zajęć dla II roku studiów niestacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla III roku studiów niestacjonarnych I stopnia

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

   Rozkład zajęć dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla II roku studiów stacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla I semestru studiów stacjonarnych II stopnia

   Rozkład zajęć dla III semestru studiów stacjonarnych II stopnia

 

INŻYNIERIA PRODUKCJI

   Rozkład zajęć dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla I semestru studiów stacjonarnych II stopnia

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Stacjonarne

   Rozkład zajęć dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia GL01-GL08

   Rozkład zajęć dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia GL09-GL15

   Rozkład zajęć dla II roku studiów stacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia BIENL

   Rozkład zajęć dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia KWPM

   Rozkład zajęć dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia PTP

   Rozkład zajęć dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia SIC

   Rozkład zajęć dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia TM

   Rozkład zajęć dla I roku studiów stacjonarnych II stopnia

   Rozkład zajęć dla II roku studiów stacjonarnych II stopnia

Niestacjonarne

   Rozkład zajęć dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla II roku studiów niestacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla III roku studiów niestacjonarnych I stopnia TM+SIC

   Rozkład zajęć dla II semestru studiów niestacjonarnych II stopnia

   Rozkład zajęć dla III semestru studiów niestacjonarnych II stopnia

 

MECHATRONIKA

Stacjonarne

   Rozkład zajęć dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla II roku studiów stacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia

Niestacjonarne

   Rozkład zajęć dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla II roku studiów niestacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla III roku studiów niestacjonarnych I stopnia

 

TRANSPORT

Stacjonarne

   Rozkład zajęć dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla II roku studiów stacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla I semestru studiów stacjonarnych II stopnia

   Rozkład zajęć dla III semestru studiów stacjonarnych II stopnia

Niestacjonarne

   Rozkład zajęć dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla II roku studiów niestacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla III roku studiów niestacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla II semestru studiów niestacjonarnych II stopnia

   Rozkład zajęć dla III semestru studiów niestacjonarnych II stopnia

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Stacjonarne

   Rozkład zajęć dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla II roku studiów stacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla II roku studiów stacjonarnych II stopnia

Niestacjonarne

   Rozkład zajęć dla I roku studiów niestacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla II roku studiów niestacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla III roku studiów niestacjonarnych I stopnia

   Rozkład zajęć dla II semestru studiów niestacjonarnych II stopnia