Plany zajęć

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2016/2017

 

   Terminy zjazdów w semestrze zimowym r. ak. 2016/17

 

STUDIA DOKTORANCKIE

Studia doktoranckie

 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Stacjonarne
   IB 1 rok, 1 stopień

   IB 2 rok, 1 stopień

   IB 3 rok, 1 stopień

   IB 4 rok, 1 stopień

Niestacjonarne

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Stacjonarne
   IM 1 rok, 1 stopień

   IM 2 rok, 1 stopień

   IM 3 rok, 1 stopień

   IM 4 rok, 1 stopień

   IM 1 rok, 2 stopień

Niestacjonarne

 

INŻYNIERIA PRODUKCJI

Stacjonarne
   IP 1 rok, 1 stopień

   IP 2 rok, 1 stopień

   IP 3 rok, 1 stopień

   IP 4 rok, 1 stopień

   IP 1 rok, 2 stopień

Nietacjonarne

   IP 1 rok, 2 stopień

   IP 2 rok, 2 stopień

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Stacjonarne
   MBM 1 rok, GL 1-6, 1 stopień

   MBM 1 rok, GL 7-10, 1 stopień

   MBM 2 rok, 1 stopień

   MBM 3 rok, NLIPT, 1 stopień

   MBM 3 rok, SL, 1 stopień

   MBM 3 rok, T, 1 stopień

   MBM 4 rok, K, 1 stopień

   MBM 4 rok, NLIPT, 1 stopień

   MBM 4 rok, SL, 1 stopień

   MBM 4 rok, T, 1 stopień

   MBM 1 rok, BŚ, 2 stopień

   MBM 1 rok, KWPM, 2 stopień

   MBM 1 rok, SIC, 2 stopień

   MBM 1 rok, TM, 2 stopień

Niestacjonarne

   MBM 1 rok, 1 stopień

   MBM 2 rok, 1 stopień

   MBM 3 rok, SL, 1 stopień

   MBM 3 rok,  T, 1 stopień

   MBM 4 rok, SL, 1 stopień

   MBM 4 rok, T, 1 stopień

   MBM  1 semestr, 2 stopień

   MBM 2 semestr, 2 stopień

   MBM 3 semest, SIC i TM, 1 stopień


MECHATRONIKA

Stacjonarne
   ME 1 rok, 1 stopień

   ME 2 rok, 1 stopień

   ME 3 rok, 1 stopień

   ME 4 rok, 1 stopień

Niestacjonarne

   ME 2 rok, 1 stopień

   ME 4 rok, 1 stopień


TRANSPORT

Stacjonarne
   T 1 rok, 1 stopień

   T 2 rok, 1 stopień

   T 3 rok, 1 stopień

   T 4 rok, 1 stopień

   T 1 rok, 2 stopień

Niestacjonarne

   T 3 rok, 1 stopień

   T 4 rok, 1 stopień

   T 3 semestr, 2 stopień


ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Stacjonarne
   ZIP 1 rok, 2 stopień