dr hab. inż. Jacek Hunicz, prof. PL

   

Stanowisko: profesor

Pokój: 417

tel.: +48 81 538 4175, 4262

fax.: +48 81 538 4258

e-mail: j.hunicz@pollub.pl

   

Wykształcenie


Studia
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, 1998
kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
specjalność: Samochody i Ciągniki
   
Doktorat
"Badanie procesu spalania w silniku o zapłonie iskrowym z zastosowaniem metod spektrofotometrycznych"
dyscyplina: Mechanika i Budowa Maszyn
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, 2003
   
Habilitacja
„Kontrolowany samozapłon w silniku benzynowym”
dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, 2012
   
 
Tematyka badawcza

Systemy niskotemperaturowego spalania w silnikach tłokowych wykorzystujące samozapłon mieszanek jednorodnych (CAI, HCCI)
Sterowanie silników spalinowych
Systemy pomiarowe i diagnostyczne
Diagnostyka procesów spalania z wykorzystaniem spektroskopii emisyjnej płomieni
Badania stanowiskowe silników spalinowych
Pomiary wibroakustyczne
Modelowanie procesów roboczych silników spalinowych
 
 
Tematyka dydaktyczna
Silniki spalinowe
Układy zasilania i sterowania silników
Pokładowe systemy komunikacyjne i diagnostyczne pojazdów samochodowych
Mechatronika
Diagnostyka maszyn
Modelowanie procesów roboczych silników spalinowych
 

Wybrane publikacje


Monografie:

Jacek Hunicz: Kontrolowany samozapłon w silniku benzynowym, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2011.
 

Najnowsze artykuły:

Jacek Hunicz, Maciej Mikulski: Investigation of the thermal effects of fuel injection into retained residuals in HCCI engine, Applied Energy 228 (2018), pp. 1966–1984.
 
Jacek Hunicz: Cycle-by-cycle variations in autonomous and spark assisted homogeneous charge compression ignition combustion of stoichiometric air–fuel mixture, International Journal of Spray and Combustion Dynamics 10 (2018), pp. 231–243.
 
Jacek Hunicz, Przemysław Filipek, Andrzej Sobiesiak: Application of ion current measurement to identification of combustion parameters in a homogeneous charge compression ignition engine, Metrology and Measurement Systems, 25 (2018), pp. 223–234.
 
Jacek Hunicz, Maciej Mikulski, Michał S. Gęca, Paweł Kordos, Henryk Komsta: Late direct fuel injection for reduced combustion rates in a gasoline controlled auto-ignition engine, Thermal Science 22 (2018), pp. 1299–1309.
 
Jacek Hunicz, Aymen Tmar, Paweł Krzaczek: Effects of mixture stratification on combustion and emissions of boosted controlled auto-ignition engines, Energies, 10 (2017), p. 2172.
 
Jacek Hunicz, Alejandro Medina: Experimental study on detailed emissions speciation of an HCCI engine equipped with a three-way catalytic converter, Energy 117 (2016), pp. 388–397
 
Jacek Hunicz, Michał S. Gęca, Paweł Kordos, Henryk Komsta: An experimental study on a boosted gasoline HCCI engine under different direct fuel injection strategies, Experimental Thermal and Fluid Science 62 (2015), pp. 151-163
 
Jacek Hunicz, Alejandro Medina, Grzegorz Litak, Pedro L. Curto-Risso, Lev Guzmán-Vargas: Effects of direct fuel injection strategies on cycle-by-cycle variability in a gasoline homogeneous charge compression ignition engine: sample entropy analysis, Entropy 17 (2015), pp. 539-559.
 
Jacek Hunicz: An experimental study of negative valve overlap injection effects and their impact on combustion in a gasoline HCCI engine, Fuel 117 (2014), pp. 236–250.
 
 
 
Patenty
Jacek Hunicz, Agata Niewczas, Paweł Kordos: Sposób realizacji przyspieszonych badań zmęczeniowych materiałów stomatologicznych i symulator żucia, Patent nr 208387 udzielony przez UPRP, 2007
 
 

Współpraca z przemysłem


Analiza efektywności energetycznej oraz emisji związków szkodliwych podczas relokacji maszyn, Praca wykonana dla firmy P.H.U. MADRAT, 2018.
 
Badania spalinowego systemu napędowego na stanowisku dynamometrycznym. Praca wykonana dla firmy Sigma S.A., 2015.
 
Badania zużycia energii przez trolejbus marki Solaris typu Trollino 18M wyposażony w układ zasilania akumulatorowego. Praca wykonana dla Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, 2014.
 
Badania zużycia energii przez trolejbus marki URSUS typu T70116 wyposażony w układ zasilania akumulatorowego. Praca wykonana dla Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, 2013.
 
Badania wibroakustyczne silników hydraulicznych do napędu lokomotyw podwieszanych. Praca wykonana dla firmy Lubelski Węgiel Bogdanka, 2011.
 
Opracowanie i wykowanie kompletnej hamowni silnikowej o mocy do 900 kW. Praca wykonana dla Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych w Dęblinie, 2008.
 
Kompleksowa modernizacja hamowni silnikowej. Praca wykonana dla firmy Iskra Zakłady Precyzyjne, 2007.
 
 
Kierowanie projektami badawczymi
Projekt badawczy NCN nr UMO-2015/17/B/ST8/03279 pt.: „Znaczenie stanu termicznego oraz niejednorodności mieszaniny palnej w procesie spalania HCCI w zakresie zwiększonych obciążeń silnika”, Politechnika Lubelska, 2016-2019.
 
Projekt badawczy NCN nr UMO-2012/05/B/ST8/00077 pt.: „Badania eksperymentalne i modelowe procesu roboczego silnika HCCI z wewnętrzną recyrkulacją spalin w aspekcie zmienności cyklicznej”, Politechnika Lubelska, 2013-2015.
 
Projekt badawczy habilitacyjny nr N502 047 32/3679 pt.: „Wykorzystanie optycznych metod pomiarowych do doskonalenia procesu spalania w silniku o zapłonie iskrowym z bezpośrednim wtryskiem benzyny do cylindra”, Politechnika Lubelska, 2007-2009.