dr inż. Cezary Sarnowski

   

Stanowisko: st. wykładowca

Pokój: 615

tel.: +48 81 538 4763

fax.: +48 81 538 4258

e-mail: c.sarnowski@pollub.pl

   

Wykształcenie


Studia
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, 1989
kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
specjalność: Samochody i Ciągniki
   
Doktorat
"Analiza odkształceń tłoka kompozytowego do silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym w warunkach zróżnicowanych obciążeń cieplnych", 
Politechnika Lubelska, 2006
   
 
Tematyka badawcza

Obciążenia cieplne silnika spalinowego.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego, analiza kolizji i wypadków drogowych.
 
 
Tematyka dydaktyczna
Diagnostyka maszyn, silników i pojazdów
Badania silników, zespołów i elementów
Silniki pojazdów i ciągników
Systemy transportowe
Infrastruktura transportu
Rzeczoznawstwo techniczne, wypadkowe i analiza kosztów
Standardowe i wspomagane komputerowo metody rekonstrukcji wypadków drogowych
 

Praca w organizacjach


Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych
Prezes Oddziału Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Lublinie
 

Wybrane publikacje


Artykuły:

Sarnowski C., Sławiński Z.: Badania optymalizacyjne tłoków kompozytowych silników o zapłonie samoczynnym, Materiały Konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Naukowej Silników Spalinowych KONES 2000. s.314-322, Nałęczów 10-13.09.2000.
 
Sławiński Z., Sobczak J., Sarnowski C., Nykiel J.: Charakterystyki eksploatacyjne silników z tłokami kompozytowymi zbrojonymi lokalnie. Journal of KONES. Internal Combustion Engines, 27 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Silników Spalinowych KONES 2001, vol. 8, no3-4, s. 231-241, Warszawa-Gdynia 09-12.09.2001.
 
Ignaciuk P., Sarnowski C.: Analiza możliwości zastosowania pierścieni redukujących toksyczność spalin. Progries transportnych sriedstw i sistiem 2002. Matieriały mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konfieriencji cz. 2, s. 115-118, Wołgograd 2002r.
 
Niewczas A., Sarnowski C.: Analysis of deformation in composite pistons of a diesel engine. Journal of KONES. Internal Combustion Engines 2003, vol. 10, no 3-4, s. 227-232, Warszawa-Wisła 2003r.
 
Sarnowski C., Niewczas A.: Analiza zmian obciążeń zbrojonego lokalnie kompozytowego tłoka silnika wysokoprężnego. Transport Samochodowy, nr2/2004, Wydawnictwo ITS,
 
Sarnowski C.: Analiza odkształceń tłoka kompozytowego do silnika wysokoprężnego o wtrysku bezpośrednim. KOKA 2006, XXXVII. International conference of Czech and Slovak Universities' Departments and Institutions Dealing with the Research of Combustion Engines, TFCUA Prague, Prague, 19th. to 20th. September 2006.
 
Sarnowski C., Niewczas A.: Analiza numeryczna obciążeń cieplnych tłoka kompozytowego do silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym z wtryskiem pośrednim. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Zeszyt Naukowy nr 3. Lublin, 2006.