dr inż. Halina Marczak

Zapraszam do śledzenia aktualnych informacji dotyczących
         realizacji programu dydaktycznego przy moim współudziale

Przedmioty:

Recykling

Zarządzanie środowiskowe w transporcie

Podstawy ekoinżynierii i zarządzanie środowiskiem

Inżynieria ekologiczna

Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska