dr inż. Paweł Kordos

   

Stanowisko: st. wykładowca

Pokój: 615

tel.: +48 81 538 4763

fax.: +48 81 538 4258

e-mail: p.kordos@pollub.pl

   

Wykształcenie


Studia
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, 2000
kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
specjalność: Samochody i Ciągniki
praca dyplomowa: „Wpływ wybranych warunków pracy silnika na skład mieszanki paliwowo-powietrznej”
   
Doktorat
„Stanowiskowa próba niezawodności samochodowego silnika o zapłonie samoczynnym”
dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, 2005
   
 
Tematyka badawcza

Badania stanowiskowe silników spalinowych
Badania symulacyjne procesu spalania
Badania niezawodności układów mechanicznych
Badania trwałości i zużycia materiałów stomatologicznych
 
 
Tematyka dydaktyczna
Silniki spalinowe
Silniki i współczesne układy napędowe
Układy zasilania i sterowania silników
Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych
Diagnostyka maszyn
Diagnostyka pojazdów samochodowych
Eksploatacja i utrzymanie środków transportu
Eksploatacja techniczna
Diagnostyka silnika i osprzętu
Systemy transportowe
Rzeczoznawstwo techniczne i wypadkowe
Standardowe i wspomagane komputerowo metody rekonstrukcji wypadków drogowych
 

Wybrane publikacje


Jacek Hunicz, Agata Niewczas, Paweł Kordos, Daniel Pieniak: Stanowisko do badań degradacji wypełnień stomatologicznych, Eksploatacja i Niezawodność / Maintenance and Reliability, Nr 2 (34), str. 37-43, 2007.

Jacek Hunicz, Paweł Kordos: Ekspermental Study of the Gasoline Engine Operated in Spark Ignition and Controlled Auto-Ignition Combustion Modes, SAE tech. paper No 2009-01-2667 (SAE 2009 Powertrains Fuels and Lubricants Meeting, November 2009, San Antonio).

Jacek Hunicz, Paweł Kordos, Wiesław Kozaczewski, Andrzej Niewczas: Experimental Research of the Gasoline Engine Operatem in Spark Ignitron and Controlled Auto-Ignition Combustin Modes, Silniki Spalinowe, SC2 Mixture Formation, Ignitron and Combustion, paper No PTNSS-2009-SC-112, Opole 2009.

Paweł Kordos, Jacek Hunicz, Agata Niewczas; Stanowisko do przyśpieszonych badań zmęczeniowych materiałów stomatologicznych, Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, 1(41)/2009, Warszawa 2009.

Mystkowska J., Niewczas A., Kordos P., Dąbrowski J. R.: Fatigue stress resistance of some composite materials for dental fillings. Journal of Vibroengineering, Volume 11 Issue 4.Vibromechanica. ISSN 1392 – 8716 Vilnus, Lithuania. December 2009.

Jacek Hunicz, Andrzej Niewczas, Paweł Kordos: Research into a gasoline HCCI engine, Combustion Engines / Silniki Spalinowe, Vol. 140, No 1/2010.

Jacek Hunicz, Paweł Kordos: An experimental study of fuel injection strategies in CAI gasoline engine, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 35, Issue 1 2011.

Droździel P., Kordos P., Siłuch D,; Koncepcja przegrody przesuwnej do naczepy furgonowej; Logistyka nr. 3/2012 maj- czerwiec; Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań 2012.

Jacek Hunicz, Paweł Kordos, Michał Gęca: Increase of high load limit in a gasoline HCCI engine, Journal of Kones, Vol. 19, No. 4 Warszawa 2012.

 

Patenty


Jacek Hunicz, Agata Niewczas, Paweł Kordos: Sposób realizacji przyspieszonych badań zmęczeniowych materiałów stomatologicznych i symulator żucia, Patent nr 208387 udzielony przez UPRP, 2007
 
 

Współpraca z przemysłem i ośrodkami naukowymi


Badania trwałości materiałów na wypełnienia stomatologiczne. Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie (2007-2013)