Kontakt

Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny

Katedra Komputerowego Modelowania
i Technologii Obróbki Plastycznej

Sekretariat pokój 506

ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin 

e-mail: wm.kkmitop@pollub.pl
tel.: (81) 538 42 41
fax: (81) 538 42 41

Google Earth Map - Wydział Mechaniczny
Wyświetl większą mapę                                             Wymagania: Google Earth Plugin