Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji


 
Zadania naukowe:
 
Badanie właściwości fizycznych warstwy wierzchniej i dokładności geometrycznej powierzchni części
maszyn uzyskiwanych w wyniku doskonalenia maszyn, urządzeń i procesów technologicznych.
 
Główne kierunki badań:
Technologiczne i konstrukcyjne podstawy oceny wytrzymałości adhezyjnych połączeń metali,
monitorowanie procesów obróbki i stanu narzędzi obróbkowych, modelowanie procesów skrawania
z zastosowaniem sieci neuronowych, analiza oraz modelowanie procesów technologicznych
z zastosowaniem sztucznej inteligencji, badanie i ocena związków korelacyjnych pomiędzy swobodną
energią powierzchniowa i wytrzymałością połączeń adhezyjnych, modelowanie zjawisk cieplnych
zachodzących w procesie skrawania oraz ich wpływu na dokładność wymiarowo-kształtową przedmiotów 
po obróbce, technologia umacniania warstwy wierzchniej metali.
 
Kształcenie:
Kształcenie w zakresie dwóch specjalności: Technologia maszyn oraz Metrologia i komputerowe systemy
pomiarowe na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. 
Prowadzimy zajęcia na kierunku Inżynieria Materiałowa oraz na kierunku międzywydziałowym Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji studia I i II stopnia, a także kształcimy w zakresie specjalności Inżynieria produkcji
w przemyśle maszynowym na drugim stopniu studiów na tym kierunku.
 
Współpraca:
Współpraca z wieloma wydziałami mechanicznymi krajowych politechnik, placówkami PAN
oraz towarzystwami naukowymi. Indywidualnie pracownicy współpracują z uczelniami w Wielkiej Brytanii,
Niemczech, Japonii, Rosji, Ukrainy, Białorusi.