Pracownicy

                                                      Pracownicy Naukowo - Dydaktyczni

Imię i Nazwisko stanowisko      telefon       e-mail
dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz Profesor PL 081-5384229 d.mazurkiewicz(at)pollub.pl
dr hab. inż. Anna Rudawska Profesor PL 081-5384232 a.rudawska(at)pollub.pl
dr hab. inż. Kazimierz Zaleski Profesor PL 081-5384238 k.zaleski(at)pollub.pl
dr hab. inż. Jerzy Józwik adiunkt 081-5384230
dr inż. Elżbieta Jacniacka starszy wykładowca 081-5384228 e.jacniacka(at)pollub.pl
dr Barbara Kamieńska-Krzowska starszy wykładowca 081-5384231 b.krzowska(at)pollub.pl
dr inż. Mariusz Kłonica adiunkt 081-5384231 m.klonica(at)pollub.pl
dr inż. Jakub Matuszak adiunkt 081-5384707 j.matuszak(at)pollub.pl
dr inż. Paweł Pieśko asystent 081-5384723 p.piesko(at)pollub.pl
dr inż. Leszek Semotiuk starszy wykładowca 081-5384228 l.semotiuk(at)pollub.pl
dr inż. Agnieszka Skoczylas adiunkt 081-5384707 a.skoczylas(at)pollub.pl
dr inż. Maciej Włodarczyk starszy wykładowca 081-5384230 m.wlodarczyk(at)pollub.pl
dr inż. Ireneusz Zagórski adiunkt 081-5384240 i.zagorski(at)pollub.pl
mgr inż. Kamil Anasiewicz asystent k.anasiewicz(at)pollub.pl
mgr inż. Krzysztof Ciecieląg asystent - k.ciecielag(at)pollub.pl
mgr inż. Elżbieta Doluk asystent - e.doluk(at)pollub.pl
mgr inż. Ewelina Kosicka asystent 081-5384240 e.kosicka(at)pollub.pl
mgr inż. Izabela Miturska asystent - i.miturska(at)pollub.pl
mgr inż. Magdalena Zawada Michałowska asystent - m.michalowska(at)pollub.pl

 

                                                        Pracownicy Inżynieryjno - Techniczni

mgr inż. Teresa Błachnio-Krolopp specjalista 081-5384227 t.krolopp(at)pollub.pl
mgr inż. Michał Leleń starszy referent techniczny 081-5384723 m.lelen(at)pollub.pl
mgr inż. Tomasz Pałka specjalista 081-5384723 t.palka(at)pollub.pl
mgr inż. Mateusz Świerczyński samodzielny referent 081-5384723 m.swierczynski(at)pollub.pl
mgr inż. Tomasz Warda specjalista 081-5384234 t.warda(at)pollub.pl
inż. Krzysztof Biernat starszy referent techniczny 081-5384723 k.biernat(at)pollub.pl